Pradžia  El. paštas
2017-11-23

Paieška svetainėje

Kontaktai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Naugarduko g. 55A
LT-03204 Vilnius
Tel. 8-5-2356045
Faks. 8-5-2356044
info@lsta.lt

 

Statistika nuo 2007 03 01

Apsilankymų: 246304

Šiuo metu svetainėje

Aktualijos
2007-04-04 steigiama Nacionalinė technologinių platformų asociacija Spausdinti

2007 m. balandžio 4 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras patalpose vyks pirmasis Nacionalinių technologijų platformų asociacijos steigiamasis susirinkimas, į kurį kviečiami dalyvauti visų Lietuvoje esančių nacianalinių technologijų platformų nariai.

NTP asociacijos įkūrimą inicijuoja VšĮ „Europos technologinių platformų ir pramoninių klasterių nacionalinis biuras“

Asociacijos steigimo tikslai ir veikimo principai:
•    suvienyti nacionalines technologines platformas (toliau – NTP) ir atstovauti jų interesus valstybės institucijose (LR ŪM, LR ŠMM ir kt.)
•    tapti ekspertu, vertinant su NTP susijusius klausimus, taipogi NTP ekspertu valstybės institucijose;
•    tapti arbitru sprendžiant NTP interesų derinimo klausimus, priimant sprendimus prieštaringais klausimais;
•    skatinti savalaikį strateginių dokumentų atnaujinimą;
•    pritraukti visas egzistuojančias ir besikuriančias Lietuvoje NTP;
•    Esminius Asociacijos sprendimus svarbiausiais klausimais priims Asociacijos narių susirinkimas, veiklai koordinuoti bus sudaryta Asociacijos valdyba bei ekspertų grupė, kurios sieks pačių geriausių kontaktų su LR ŪM, ŠMM, LR SM ir IVPK.

Kadangi balandžio 12-19 d. LR ŪM planuojama aptarti klausimus, susijusius su NTP įtraukimu į strateginius dokumentus, manoma, kad būtų tikslinga iš anksto suderinti bendrą NTP poziciją šiuo klausimu LR ŪM bei kitose institucijose. Siekiant, kad valstybinės reikšmės procesuose būtų atstovaujami NTP interesai, reikalinga, atsižvelgiant į LR ŪM raginimus įsteigti savivaldos organą, kuris užtikrintų sėkmingą NTP kontaktą su sprendimus priimančiais ir politiką formuojančiais asmenimis.

Ateityje bus siekiama, kad į Asociaciją įstotų kuo daugiau NTP dalyvių ir jos nariais taptų kiekvienos NTP mokslo, verslo, konsultantų, partnerių-administratorių atstovai.

 
2007-03-26 d. parengti NŠETP strateginiai dokumentai Spausdinti

Baigiamas įgyvendinti projektas "Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra".

Jau parengti strateginiai dokumetai :

 

  1. NŠETP plėtros galimybių studija (rengėjas UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai")

  2. NŠETP plėtros strategija (vizija) (rengėjas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)

  3. Strateginių tyrimų plano rengimas (rengėjas UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai") 

    Susipažinti su dokumentais galite čia (spausti)

 
2007-03-18 d. vykdoma verslo atstovų apklausa Spausdinti

VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras Ūkio ministerijos užsakymu įgyvendina taikomąjį mokslinio tyrimo darbą “Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas”. Siekiant efektyviai įgyvendinti tyrimui keliamus tikslus ir uždavinius yra vykdoma verslo atstovų apklausa

Maloniai prašome skirti laiko ir atsakyti į elektroninėje anketoje pateiktus klausimus adresu http://verslui.izvalga.lt

Jūsų atsakymai pasitarnaus efektyvesniam, verslo bei visuomenės poreikius atitinkančiam, valstybės strateginiam planavimui, ES struktūrinių fondų panaudojimui bei ekonomikos ir mokslo politikos formavimui.

 
2007-03-05 d. pateikta paraiška Švietimo ir mokslo ministerijai Spausdinti

Atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų skyriaus kvietimą, 2007 m. vasario 26 d. pateikta paraiška dalyvauti konkurse galimybių studijai "Aukščiausios kompetencijos specialistų rengimas, moksliniai tyrimai bei technologinė plėtra energetikos srityje" parengti.

Studijos vadovas: prof. Vytautas Martinaitis (VGTU šildymo ir vėdinimo katedra)

Studijos partneriai:

  • prof. Stasys Šinkūnas (KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra)
  • doc. Alfonsas Morkvėnas (KTU Elektros sistemų katedra)
  • Vytautas Stasiūnas (LŠTA)
  • Andrius MAcijauskas (Lietuvos dujų asociacija)
  • Rimvydas Rukšėnas (Lietuvos elektros energetikos asociacija).
 
2007-03-01 d. sukurta NŠETP svetainė Spausdinti

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, įgyvendindama projektą "Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra", atidarė naują svetainę skirtą NŠETP veiklos viešinimui.

 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Litbioma
LEKA
Axis industries
Vilniaus Gedimino technikos universitetas LEI
© 2017 LŠTA / IT projektai
Visos teisės saugomos įstatymo.