Pradžia  El. paštas
2017-11-23

Paieška svetainėje

Kontaktai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Naugarduko g. 55A
LT-03204 Vilnius
Tel. 8-5-2356045
Faks. 8-5-2356044
info@lsta.lt

 

Statistika nuo 2007 03 01

Apsilankymų: 246282

Šiuo metu svetainėje

Veiklos sritys
Prioritetinės verslo plėtros kryptys Spausdinti

Šilumos energetikos sektorius yra reglamentuojamas daugelio institucijų, tarp jų LR Seimo bei LR Vyriausybės, todėl nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma numato specifines priemones, kuriomis įgyvendinama verslo plėtra 2015 metams. Šių priemonių įgyvendinimas numatomas kaip parama verslo plėtrai, nedubliuojant reglamentuojančių institucijų numatytų krypčių.

Prioritetinės verslo plėtros kryptys:

 1. Vieninga techninio aprobavimo ir technologijų plėtra – tai pagalba verslui, įsteigiant techninio aprobavimo ir technologijų perdavimo centrą, taip pat apimant ir taršos problematikos sprendimus.
 2. Alternatyvus kuras – 2015 metais verslas naudoja alternatyvų kurą: biokuras, buitinės, gamybinės atliekos, šiaudai ir t.t.
 3. Tinklų optimizavimas – optimizuoti ateities tinklai, subalansuoti pajėgumai.
 4. Automatizacija – padidintas šilumos energetikos ūkio patikimumas, sumažinti šilumos perdavimo nuostoliai, diegiamos technologinės naujovės.
 
Prioritetinės NŠETP veiklos kryptys Spausdinti

Žemiau pateikiamos prioritetinės NŠETP veiklos kryptys, kurioms reikalingas aktyvus pramonės, mokslo bei mokymo institucijų bendradarbiavimas. Kiekvienoje iš pristatytų veiklos sričių NŠETP numato realizuoti konkrečias priemones.

1. Specialistų rengimas ir mokymo centras – ši verslo plėtros kryptis turėtų:

 • pagerinti specialistų rengimą per didesnį pramonės bei švietimo įtaigų bendradarbiavimą studijų metu;
 • paskatinti studijos kokybės gerinimą per konkrečias iniciatyvas bei pramonės aktyvų indėlį šioje srityje;
 • suformuoti specializuotą specialistų rengimo centrą, kuriame būtų rengiami šilumos energetikos specialistai bei tobulinami jų įgūdžiai

1.1 Specializuoto mokymų centro steigimas
1.2 Specialistų su moksline pakraipa įdarbinimo pramonėje skatinimas ir rėmimas
1.3 Aukštojo mokslo, studijų, švietimo įstaigų bei pramonės įmonių bendradarbiavimo didinimas per pramonės įmonių technologinės bazės naudojimą mokslo bei švietimo poreikiams
     1.3.1 Studentų bei pramonės platforma

Specializuoto mokymų centro steigimasSpecialistų su moksline pakraipa įdarbinimo pramonėje skatinimas ir rėmimas Aukštojo mokslo, studijų, švietimo įstaigų bei pramonės įmonių bendradarbiavimo didinimas per pramonės įmonių technologinės bazės naudojimą mokslo bei švietimo poreikiams     Studentų bei pramonės platforma

2. Veiklos procesų gerinimas – ši verslo plėtros kryptis turėtų:

 • didinti šilumos energetikos ūkio patikimumą;
 • skatinti diegti technologines naujoves;
 • mažinti šilumos perdavimo nuostolius.

2.1 Elektros tiekimo patikimumo didinimas
2.2 Energetinio kuro rezervo kaupimas
2.3 Esamos elektros ūkio padėties vertinimas
2.4 Automatizacijos plėtra
    2.4.1 Tinklo kokybės monitoringo sistema

3. Technologijų perdavimas ir vystymas – ši verslo plėtros kryptis turėtų:

 • Suformuoti naują infrastruktūrą, kurioje būtų akumuliuota technologinė kompetencija;
 • Įvertintų alternatyvių kuro šaltinių panaudojimo galimybes pramonės įmonėse bei kuro rezervo kūrime;
 • Sudarytų prielaidas tikslingesniam investicijų panaudojimui ir optimizuotų šilumos energetikos ūkio plėtrą.

3.1 Technologijų aprobavimo ir perdavimo centro steigimas
      3.1.1 Naujų technologijų perdavimo sistemos vystymas
      3.1.2 Aplinkosaugos technologijų perėmimas ir pritaikymas Lietuvoje
3.2 Vieningos sutemos, apimančios visą Lietuvos ūkį bei visus alternatyvius kuro šaltinius išplėtojimas
      3.2.1 Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo vertinimas
      3.2.2 Anglies panaudojimo technologinis bei ekonominis vertinimas
Žemiau pateikiamos verslo plėtros kryptys, numatytos ir kitų institucijų, reglamentuojančių bei numatančių perspektyvinę šilumos energetikos sektoriaus veiklą. Šios kryptys NŠETP yra taip pat svarbios, nes yra tiesiogiai susijusios su aukščiau paminėtomis.

4. Taršos mažinimas

Šiuo metu specialių priemonių nenumatoma (taikomos 3-jame punkte apibrėžtos priemonės bei vykdomas LR Ūkio ministerijos finansuojamas projektas “Aplinkosauginių reikalavimų įtakos šilumos tiekimo įmonių veiklai analizė ir rekomendacijų dėl jų įgyvendinimo parengimas”

5. Energijos perdavimo efektyvumo didinimas

5.1 Bendro tinklų patikimumo tyrimai bei scenarijų modeliavimas
5.2 Bekanalių vamzdžių ilgaamžiškumo analizė
5.3 Termofikacinio vandens paruošimo derinimas (dearacija)
5.4 Šilumos perdavimo sistemos panaudojimas vėsinimui
5.5  Bendras tinklų schemos optimizavimas

6. Bendradarbiavimo stiprinimas ir įvaizdžio gerinimas
Šiuo metu specialių priemonių nenumatoma (taikomos 1-jame punkte apibrėžtos priemonės)

 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Litbioma
LEKA
Axis industries
Vilniaus Gedimino technikos universitetas LEI
© 2017 LŠTA / IT projektai
Visos teisės saugomos įstatymo.