Pradžia  El. paštas
2017-11-23

Paieška svetainėje

Kontaktai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Naugarduko g. 55A
LT-03204 Vilnius
Tel. 8-5-2356045
Faks. 8-5-2356044
info@lsta.lt

 

Statistika nuo 2007 03 01

Apsilankymų: 246276

Šiuo metu svetainėje

Projektas „Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra“ Spausdinti


LR ūkio ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 buvo patvirtintos LR ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti, kapitalui formuoti ir subsidijoms administravimo taisyklės (V.Ž. 2006 Nr. 54-1966, pakeitimai. V.Ž. 2006 Nr. 80-3167; V.Ž. 2006 Nr. 89-3519).
Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis 2006 m. gegužės 31 d. LR ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal projektų grupę „Nacionalinių technologijų platformų skatinimas“. Technologijų platforma (toliau - TP) – tam tikro ūkio sektoriaus verslo įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų, finansinių grupių atstovų interesų susivienijimas, siekiant mobilizuoti ir nukreipti verslo bei mokslinių tyrimų sektoriaus subjektus vykdyti perspektyviausių ūkio tarptautinio proveržio krypčių veiklą. Nacionalinės technologijų platformos veikia jungtinės veiklos pagrindu.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2006 m. rugpjūčio 29 d. pateikė paraišką gauti lėšas projekto „Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platformos plėtra“ veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti. Paraiškos teikimui pritarė LŠTA taryba (2006 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu).

Pagrindinis projekto tikslas atitinka NŠTEP steigimo sutartyje numatytiems tikslams - suderinti mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių ir gamybinių įmonių interesus bei veiksmus, apjungti jų žmogiškuosius, institucinius ir materialinius išteklius siekiant darnaus energijos išteklių naudojimo šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo sektoriuose.
Projekto veikla:
1.    NŠETP plėtros galimybių studijos parengimas (Dokumentas paaiškina, kodėl NŠETP buvo sukurta, suformuojami pagrindiniai darbo principai, pagrindžiamas Platformos veiklos būtinumas, jos perspektyvinės galimos veiklos kryptys).
2.    NŠETP plėtros strategijos (vizijos) rengimas. (Bus parengta plėtros strategija (vizija) „Nacionalinė šilumos energetikos plėtra 2006 - 2025“, kuri atspindėtų verslo ir mokslo bendruomenės susitarimą dėl strateginės šilumos energetikos sektoriaus technologijų platformos veiklos, ilgalaikius prioritetinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslus).
3.    Strateginių tyrimų plano rengimas. (Bus parengtas dokumentas, kuris numatys NŠETP strategijos  įgyvendinimo techninius, institucinius bei finansavimo metmenis).
4.    NŠETP veiklos viešinimas. (Bus sukurtas internetinis tinklapis, nuorodos į kurį bus patalpintos NŠETP dalyvių informacinėse bazėse);
5. Dalyvavimas Europos technologinių platformų (toliau – ETP) veikloje. (Numatyta išplėsti bendradarbiavimą su šiomis ETP: Europos statybos technologijos platforma, ETP „Nulinės taršos organinio kuro energijos gamybos įrenginiai“)

Sužinokite daugiau »
 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Litbioma
LEKA
Axis industries
Vilniaus Gedimino technikos universitetas LEI
© 2017 LŠTA / IT projektai
Visos teisės saugomos įstatymo.