Apie NŠETP


Nacionalinė šilumos energetikos technologinė platforma - tai Lietuvos šilumos energetikos ūkio verslo ir mokslo tiriamojo sektoriaus subjektų interesų susivienijimas šilumos energetikos ūkio sektoriuje.

Įkūrimo data: 2006 m. rugpjūčio 24 d.

Tikslas – naudojant sukurtą technologinę platformą šilumos energetikos ūkį integruoti į Europos Sąjungos inovacinę ir ūkinę erdvę, skatinti Lietuvos šilumos energetikos ūkio konkurencingumą, ekonominį augimą ir kelti užimtumo lygį.