2007-03-05 d. pateikta paraiška Švietimo ir mokslo ministerijai

Atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų skyriaus kvietimą, 2007 m. vasario 26 d. pateikta paraiška dalyvauti konkurse galimybių studijai "Aukščiausios kompetencijos specialistų rengimas, moksliniai tyrimai bei technologinė plėtra energetikos srityje" parengti.

Studijos vadovas: prof. Vytautas Martinaitis (VGTU šildymo ir vėdinimo katedra)

Studijos partneriai:

  • prof. Stasys Šinkūnas (KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra)
  • doc. Alfonsas Morkvėnas (KTU Elektros sistemų katedra)
  • Vytautas Stasiūnas (LŠTA)
  • Andrius MAcijauskas (Lietuvos dujų asociacija)
  • Rimvydas Rukšėnas (Lietuvos elektros energetikos asociacija).