2007-03-18 d. vykdoma verslo atstovų apklausa

VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras Ūkio ministerijos užsakymu įgyvendina taikomąjį mokslinio tyrimo darbą “Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas”. Siekiant efektyviai įgyvendinti tyrimui keliamus tikslus ir uždavinius yra vykdoma verslo atstovų apklausa

Maloniai prašome skirti laiko ir atsakyti į elektroninėje anketoje pateiktus klausimus adresu http://verslui.izvalga.lt

Jūsų atsakymai pasitarnaus efektyvesniam, verslo bei visuomenės poreikius atitinkančiam, valstybės strateginiam planavimui, ES struktūrinių fondų panaudojimui bei ekonomikos ir mokslo politikos formavimui.