NŠETP dokumentai


Siekiant įgyvendinti NŠETP tikslus, 2006 m. kovo mėn. pabaigoje parengti strateginiai dokumentai:

 1. NŠETP plėtros galimybių studija (rengėjas UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai") (atsisiųsti pdf failą)
  /Tai NŠETP poreikių tyrimo apibendrinimo dokumentas, kuriame paaiškinama, kodėl NŠETP buvo sukurta. Suformuluoti pagrindiniai darbo principai, pagrindžiamas Platformos veiklos būtinumas, jos perspektyvinės galimos veiklos kryptys; Išanalizuoti esami strateginiai šilumos energetikos sektoriaus dokumentai, energetikos mokslo krypties programos ir kt./
 2. NŠETP plėtros strategija (vizija) (rengėjas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)
  (atsisiųsti pdf failą)
  /Tai Nacionalinė šilumos energetikos 2006 - 2025 m. plėtros strategija, kurioje atspindėta verslo ir mokslo bendruomenės susitarimas dėl strateginės šilumos energetikos sektoriaus technologijų platformos veiklos, ilgalaikiai prioritetinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslai. Strategija yra NŠETP pagrindas, nes ji numato tyrimų ir ekonominės plėtros prioritetus. Strategijos tikslas yra užpildyti spragą tarp dabartinės šilumos ūkio sektoriaus būklės ir jos įmanomo išsidėstymo. Strategija sąveikauja su Europinėmis technologijų platformomis/
 3. Strateginių tyrimų planas (rengėjas UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai")
  (atsisiųsti pdf failą)
  /Šis dokumentas numato NŠETP strategijos įgyvendinimo techninius, institucinius bei finansavimo metmenis 2007-2013 m. Atsižvelgiant į NŠETP plėtros strategijoje numatytą mokslinių tyrimų poreikį atliktas veiklų planavimas – institucinis bei finansinis (lėšų iš įvairių Nacionalinių bei Europos Sąjungos finansinių iniciatyvų pritraukimo tyrimas - viena iš sudedamųjų plano dalių)/