2007-03-29 d. LŠTA įmonių atstovų pasitarimas

2007 m. pradžioje buvo baigti rengti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo dokumentų projektai ir pradėtas derinimo procesas su Europos Komisija. Pagal naujus 2007–2013 m. ES reikalavimus 2004–2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą keičia keletas tarpusavyje suderintų paramos panaudojimo strateginių dokumentų (susipažinti su šiais dokumetais galite adresu: http://www.esparama.lt/lt/pasirengimas/), t. y.:
  • Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija – joje apibrėžiamos prioritetinės ES struktūrinės paramos investicijų kryptys;
  • atskiros 4 veiksmų programos (Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, Techninės paramos) minėtai strategijai įgyvendinti – jose nurodomos konkrečios remtinos sritys.
Visi šie dokumentai šiuo metu yra derinami su Europos Komisija. Derybos truks pirmąjį šių metų pusmetį ir pirmieji kvietimai gauti ES paramą pasirodys 2007 m. antroje pusėje (rudenį).
Siekiant laiku įvertinti esamą padėtį  ir aptarti veiksmų seką, rengiantis ES struktūrinių fondų paramos kvietimams, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija š.m. kovo 29 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. organizuoja įmonių atstovų pasitarimą.
 
Pasitarime taip pat dalyvaus UAB "Termosistemų projektai" konsultantai.
 
Pasitarimas vyks Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos būstinėje (Naugarduko 55A, Vilniuje)
 
Laikas: 10.00 - 12.00 val.

Kviečiame vieną Jūsų įmonės atstovą dalyvauti šiame susitikime. Būtume dėkingi, jeigu iki kovo 28 d. el.paštu: ***** (tel. 8-5-2356045) praneštumėte atvyksiančio atstovo vardą, pavardę.