2007-04-04 steigiama Nacionalinė technologinių platformų asociacija

2007 m. balandžio 4 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras patalpose vyks pirmasis Nacionalinių technologijų platformų asociacijos steigiamasis susirinkimas, į kurį kviečiami dalyvauti visų Lietuvoje esančių nacianalinių technologijų platformų nariai.

NTP asociacijos įkūrimą inicijuoja VšĮ „Europos technologinių platformų ir pramoninių klasterių nacionalinis biuras“

Asociacijos steigimo tikslai ir veikimo principai:
•    suvienyti nacionalines technologines platformas (toliau – NTP) ir atstovauti jų interesus valstybės institucijose (LR ŪM, LR ŠMM ir kt.)
•    tapti ekspertu, vertinant su NTP susijusius klausimus, taipogi NTP ekspertu valstybės institucijose;
•    tapti arbitru sprendžiant NTP interesų derinimo klausimus, priimant sprendimus prieštaringais klausimais;
•    skatinti savalaikį strateginių dokumentų atnaujinimą;
•    pritraukti visas egzistuojančias ir besikuriančias Lietuvoje NTP;
•    Esminius Asociacijos sprendimus svarbiausiais klausimais priims Asociacijos narių susirinkimas, veiklai koordinuoti bus sudaryta Asociacijos valdyba bei ekspertų grupė, kurios sieks pačių geriausių kontaktų su LR ŪM, ŠMM, LR SM ir IVPK.

Kadangi balandžio 12-19 d. LR ŪM planuojama aptarti klausimus, susijusius su NTP įtraukimu į strateginius dokumentus, manoma, kad būtų tikslinga iš anksto suderinti bendrą NTP poziciją šiuo klausimu LR ŪM bei kitose institucijose. Siekiant, kad valstybinės reikšmės procesuose būtų atstovaujami NTP interesai, reikalinga, atsižvelgiant į LR ŪM raginimus įsteigti savivaldos organą, kuris užtikrintų sėkmingą NTP kontaktą su sprendimus priimančiais ir politiką formuojančiais asmenimis.

Ateityje bus siekiama, kad į Asociaciją įstotų kuo daugiau NTP dalyvių ir jos nariais taptų kiekvienos NTP mokslo, verslo, konsultantų, partnerių-administratorių atstovai.